تبلیغات
آموزش نقاشی رنگ روغن - زندگینامه استاد مرتضی خوان محجوبی
آموزش نقاشی رنگ روغن
هنر رشد انسانیت است و پیشرفت ذهن (بیان اساس به شیوه مدرن)
زندگی استاد مرتضی خوان محجوبی

مرتضی محجوبی ، در سال ۱۲۷۹ خورشیدی در تهران در خاندانی اهل موسیقی متولد شد. پدرش نظارت خانه ی شجاع السلطنه (داماد ناصرالدین شاه و شوهر اول تاج السطلنه) را داشت به همین سبب به عباسعلی ناظر معروف بود. ناظر به نواختن نی آشنایی داشت و مادر مرتضی (فخرالسادات) نیز با نواختن تار و پیانو آشنا بود. عباسعلی ناظر ، مرتضی را برای تحصیل به مدرسه ی سن لویی فرستاد و برای آموختن موسیقی به حسین خان هنگ آفرین سپرد. مرتضی که مقدمات نواختن پیانو را از مادر آموخته بود نزد حسین هنگ آفرین به نواختن این ساز پرداتخت پس از آنکه کلاس پیانوی محمود مفخم تشکیل شد به شاگردان او پیوست و به زودی از شاگردن ممتاز مفخم شد و در نواختن این ساز که نوازندگان معدود داشت شهرت فراوان پیدا کرد.

پس از برهم خوردن دستگاه شجاع السلطنه ، پدرش در خیان لاله زار کافه ای باز کرد و ارکستری ترتیب داده بود که فرزندانش مرتضی و رضا محجوبی در آن پیانو و ویلن می نواختند. مرتضی محجوبی خردسال بود که در کنسرتی با محمودخان مفخم و حسین خان اسماعیل زاده (استاد کمانچه) و حاجی خان (استاد ضرب) و عارف قزوینی در سالن سینما فاروس واقع در خیابان لاله زار پیانو نواخت و نامش بر سر زبان ها افتاد.

مرتضی محجوبی هنرمندی فروتن و کریم النفس و بی آزار و با محتب بو و به دوستانش صمیمانه علاقه داشت لی عصبی مزاج و زودرنج بود. در موسیقی بسیار با ذوق و با استعداد در نوازندگی ماهر بود و به اصطلاح پنجه ی شیرینی داشت. لیکن برخلاف مشیر همایون تحریر را یک دستی می زد و پس از مشیر همایون شهردار استاد مسل