تبلیغات
آموزش نقاشی رنگ روغن - علم موسیقی قسمت ششم
آموزش نقاشی رنگ روغن
هنر رشد انسانیت است و پیشرفت ذهن (بیان اساس به شیوه مدرن)
دوشنبه 20 دی 1395 :: نویسنده : محمد هادی شکوفیان
علم موسیقی قسمت اول 

ارتفاع در موسیقی

ارتفاع

    اولین خصوصیتی که ما در هر صدا (ی موسیقی) درک می کنیم ، این است که این صدا «زیر» یا «بم» است . ساز فلوت مسلماً اصواتی «زیرتر» از اصوات توبا حاصل می کند . یک خواننده سوپرانو ، نسبت به یک خواننده باس با اصواتی «زیرتر» می خواند ، و یک پسر بچه ، نسبت به زمانی که بالغ می شود ؛ صدائی «زیرتر» دارد . در درک نسبت «زیری» و «بمی» هر صوت نسبت به صوت دیگر ، ما «ارتفاع» آن صوت را باید مورد بررسی و تجربه قرار دهیم .

     ارتفاع صوت در نتیجه سرعت ارتعاش جسمی که تولید کننده آن صوت است ، حاصل و تعیین می شود ، خواه این جسم لرزنده ، یک سیم ، یک میله ، یک ستون هوای بسته ، یک غشاء پوستی یا در واقع هر چیزی که بتواند در هوای محیط خود حرکت و آشوبی ایجاد کند ، باشد . در فیزیک عوامل چندی در تعیین ارتفاع هر صوت نقش دارند : طول یا اندازه جسم لرزنده ، مقدار کشیدگی آن ، ساختمان یا ترکیب آن . مثلاً سیمهای پیانو در درجه های متفاوت سفتی کشیده شده اند ؛ این سیمها به کلفتی ها و طول های مختلف  ساخته می شوند . سیمی که در پیانو بم ترین صوت را حاصل می کند ، بلند ترین وکلفت ترین سیمهاست ، و این سیم با مفتول نازکی از مس پیچیده شده تا قطر آن زیادتر شود . سیم مزبور حدود 30 بار در ثانیه ، با حرکت رفت و آمدی می لرزد . بلند ترین سیم ، که در ثانیه حدود چهار هزار بار نوسان می کند نازکترین ؛ کوتاهترین و سفت ترین سیمها است .

     همین اصول را می توان به سازهای دیگر تعمیم داد . در ازای ستون هوای مرتعش در یک فلوت ، در واقع به وسیله کلیدها ، سوراخ گیرها ، و سوراخهای آن ساز ، که همگی در اختیار نوازنده قرار گرفته اند ، قابل تغییر است . یک ستون هوای کوتاه سریعتر از ستونی درازتر به ارتعاش می افتد . درازترین ستون هوای موجود در فلوت ، هنوز بسیار کوتاهتر از ستون هوائی است که درکنتر فاگوت ، بم ترین ساز ارکستر (ن.ک. به جدول ص 44) ، با طول زیاد لوله پیچیده وخمیده اش ، به ارتعاش در می آید . به همین ترتیب طبل کوچک ، با پوست کشیده تر و کوچکتر خود ، صوتی زیرتر از طبل بزرگ  ، با پوست کلفت تر و شل تر آن ، حاصل می کند . بنابراین منطقی ای است که کوچک ترین ساز در ارکستر ، پیکولو، به همین دلیل حاصل کننده زیرترین صوت میان سازهای دیگر باشد . میان ناقوس ها ، زیرترین (و کوچکترین) آنان را می توان در مشت دست جا داد ، در حالیکه بم ترین (و بزرگترین)  آنها چند تن وزن دارد .

     سازها و بخش های صدای انسان در میدان ، و وسعت صدای خود متفاوتند مثلا ، سراسر میدان صدای فلوت ، بالاتر (زیرتر) از هر صوت حاصل در میدان صدای معمولی کنترفاگوت است . شکل 1/1 میدانها و وسعتهای صدای بخشهای صدای انسان و سازهای تثبیت شده در ارکستر را نسبت به یکدیگر و نسبت به پیانو مقایسه می کند . ببینید که وسعت صدای انسان تا چه اندازه محدودتر از این وسعت در سازهاست ، و نیز صدا و میدان آن در سازها تا چه اندازه متفاوتند . مثلاًً  وسعت صدای کلارینت ، چه از سوی نت های بم و چه نتهای زیر، بزرگتر از وسعت اوبوا است ؛ و وسعت کر بسیار بازتر از وسعت ترومپت است . درک این نکته نیز جالب می نماید ، که بسیاری از سازها دارای تعدادی از نتهای هم ارتقاع هستند ، در واقع بسیاری سازهای مختلف وجود دارند که می توانند نسبت به یکدیگر نتهای هم ارتفاع حاصل کنند .

عوامل متشکله صوت موسیقائی

موسیقی از صدا ساخته می شود . صداهای موسیقی دارای صفت های قابل اندازه گیری ، مانند «زیر» ، «بم» ، «کشیده (طولانی)» ، «کوتاه» ، «قوی» و «ضعیف» ، و چگونگی های قابل بیان – ولی نه سنجش - مانند «تیره» ، «روشن» ، «خشن» ، «نرم» ... هستند . عوامل مشخصه صوت را می توان به این ترتیب دسته بندی کرد : ارتفاع (زیر و بمی نسبی) ، طنین (رنگ و کیفیت) ، کشش (درازای نسبی) ، و توان (قوت و ضعف نسبی) . اینها عواملی هستند که آهنگساز (خلاق موسیقی) برای بیان منظور خود ، به زبان موسیقائی ، در کنار دسته بندی ها و خصوصیت سازها ، و نیز دسته عوامل دیگر مانند «خط ملودی» ، «طرح و شکل» ، و«رنگ آمیزی صوتی» ، به دانستن آنها نیاز دارد ، همچنانکه نقاش برای بیان هدف  خود احتیاج به تهیه و تدارک عواملی دیگر دارد .

گام و مایه ( تنالیته )

گام عبارت است از صداها یا نت هائی که به طورمتصل میان فاصله اکتاو قراردارند . گام به ردیف منظم صداها گفته می شود ، مثلاً گام دو باید ازنت دو شروع شده و پس از پیمودن منظم درجات پی در پی به اکتاو ( هشتم ) برسد.

ولی مایه یاتنالیته دارای این قید نیست و به ردیف منظم و نا منظم صداهای یک گام گفته می شود ،  پس هر قطعه موسیقی در مایه یا تنالیته معینی ساخته می شود ، مثلاً مایه ی دو مایه ی لا و غیره .

    گام دو

قطعه ای در مایه یا تنالیته دو

به عبارت دیگر یک صدا ی مرکزی که صداهای دیگر با آن ارتباط داشته باشند باعث ایجاد تنالیته ( مایه ) می شود ، این صدا تونیک نام دارد و مبنای تنالیته محسوب می شود بدیهی است که گام و مایه هردو نت اول گام معرفی می شوند . گام بر دو نوع است : گام دیاتونیک و گام کروماتیک.

الف) گام دیاتونیک

گامی است که از پرده و نیم پرده های دیاتونیک تشکیل شده باشد .

فاصله های میانی هر گام دیاتونیک ممکن است پرده یا نیم پرده باشد و به طور کلی درهرگام دیاتونیک پنج پرده و دو نیم پرده وجود دارد ( باستثنای گام کوچک هماهنگ که شرح آن بعداً خواهد آمد ) . هرگاه یکی از نیم پرده های گامی بین درجات سوم و چهارم دیگری بین هفتم و هشتم واقع شوند ، آن را گام بزرگ ( ماژور) گویند . به عبارت دیگر گام بزرگ به گامی گفته می شود که فاصله های درجات آن نسبت به درجه اول گام ( تونیک ) به ترتیب دوم بزرگ ، سوم بزرگ ، چهارم و پنجم درست ، ششم  وهفتم بزرگ ، و هشتم درست باشد .

مقام قطعاتی که از نت های گام بزرگ ساخته شده اند نیز بزرگ است . دانگ یا تتراکورد هر دانگ مرکب از چهار نت ( صدای ) پی در پی است دانگ که حدود آن یک فاصله چهارم درست را تشکیل میدهد .

گام دیاتونیک شامل دو دانگ است که بوسیله یک فاصله دوم بزرگ (یک پرده) ازهم جدا شده اند .

در گامهای ماژور فاصله های درجات دودانگ بریکدیگر منطبقند . حد فاصل بین دو دانگ در تمام گامها یک پرده است .

  گام دوی بزرگ ( ماژور)

هرگاه نیم پرده های گامی بین درجات دوم و سوم و پنجم و ششم واقع شوند ، آن گام کوچک نظری ( مینورتئوریک ) گویند فاصله های درجات این گام نسبت به تونیک به ترتیب عبارتند از :

دوم بزرگ ، سوم کوچک ،چهارم و پنجم درست ، ششم و هفتم کوچک ،هشتم درست .

گام کوچک نظری ( مینور تئوریک )

 درموسیقی غربی سه قسم گام کوچک ( مینور ) متداول است که عبارتند از :

1- گام کوچک نظری ( مینورتئوریک )

2- گام کوچک هماهنگ ( مینورهارمونیک )

3- گام کوچک نغمگی ( مینور ملودیک )

نشانه های کمکی

در نوشتن نت موسیقی، برای جلوگیری از پیچیدگی و شلوغ شدن صفحه نت، از علامت هایی بهره می گیرند تا نت نویسی تا حد امکان ساده تر انجام شود و در عین حال نوازنده یا خواننده بتواند ریزه کاری های مربوط به آهنگ را دریابد و اجرا کند. این علامت ها عبارتند از انواع نت های زینت، تریل، گلیساندو، تکرار میزان، برگشت ها و نشانه های مخصوصی برای ضعیف و قوی نواختن و یا تند و کند اجرا کردن قطعه

آچیاکاتورا

نت زینتی است که پیش از نت اصلی نوشته می شود و زمان اجرا آن خیلی کوتاه است. به طوری که در مقایسه با کشش نت اصلی، نمی توان برایش ارزش زمانی قابل توجهی قائل شد. با این وجود به طور آشکار شنیده می شود و نقش خود را در صدای کلی ایفا می کند، شکل 47.

آچیاکاتورا ممکن است بیش از یک نت باشد و همچنین می تواند هر فاصله ای با نت اصلی داشته باشد، مانند مثال های زیر، شکل 48.


شکل 48: شکل های دیگری از آچیاکاتورا

گزش

به دو گونه است که وقتی روی یک نت قرار بگیرد، اشاره ای خیلی تند به نت پایین تر و یا نت بالاتر می کند و باز به نت اصلی برمی گردد. اگر اشاره به بالا باشد، گزش فوقانی و اگر به پایین باشد، گزش تحتانی گویند، شکل 49. اگر علاوه بر علامت گزش، روی آن علامت های، b یا # قرار بگیرد، به معنی آن است که نت مورد اشاره در گزش می باید بمل یا دیز باشد.


شکل 49: شکل های مختلف گزش 

شکل 49: شکل های مختلف گزش

تریل

نشانه ای است که اگر روی نتی گذاشته شود، آن نت و یک نت بالاترش پی در پی و به صورت تناوبی کم و بیش تند، به اجرا در می آیند، شکل 50. این عمل دقیقاً به اندازه ارزش زمانی همان نت ادامه پیدا می کند. اگر روی علامت تریل نشانه های b و # قرار بگیرد، به معنی آن است که عمل تناوب نت اصلی، می بایست با لحاظ کردن آن نشانه باشد.


شکل 50: دو نمونه تریل معمولی و بمل دار 

شکل 50: دو نمونه تریل معمولی و بمل دار

نشانه های جانبی

اگر قرار باشد فاصله‌ی بین نت‌های یك دانگ یا دور، كامل اندازه‌هایی غیر از پرده و نیم‌پرده داشته باشند، آنگاه لازم است بعضی از نت‌های مربوطه، به اندازه‌ی معینی جا به جا شوند كه بدین منظور از نشانه‌های جانبی استفاده می‌كنند. بدین صورت كه اگر پیش از نت اصلی نشانه « » قرار بگیرد، ‌بسامد آن نت به اندازه‌ی تقریبی ربع پرده بم‌تر می‌شود و چنانچه لازم باشد بسامد همان نت به اندازه‌ی ربع پرده بالا برود ـ یعنی زیرتر شود ـ آنگاه از نشانه‌ی « » استفاده می‌كنند. نشانه‌های « » و « » به ترتیب سُری و كُرُن نام دارند و از ابداعات كلنل علی‌نقی وزیری هستند كه مخصوص موسیقی ایرانی وضع شده‌اند. در موسیقی اغلب كشورهای جهان و به ‌ویژه موسیقی غرب، نشانه‌های سری و كرن و حتی چیزی برابر آن ها وجود ندارد ولی در عوض نشانه‌هایی دارند كه بسامد نت اصلی را فقط به اندازه نیم‌پرده بالا یا پایین می‌برند. یعنی برای بم كردن نت اصلی به اندازه‌ی نیم‌پرده از نشانه‌ی b و برای زیر كردن همان نت از نشانه‌ی # استفاده می‌كنند. این دو نشانه به ترتیب ِبمُل و دی ِیز نام دارند.

 سری و کرن، علامت های ابداعی کلنل علینقی وزیری ویژه موسیقی ایرانی  

سری و کرن، علامت های ابداعی کلنل علینقی وزیری ویژه موسیقی ایرانی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 21 اردیبهشت 1397 04:32 ب.ظ
займ на карту срочно без проверок круглосуточно
мгновенный займ онлайн украина
микрозайм онлайн на карту срочно
круглосуточно
швидка позика на карту
кредит онлайн 24 часа в сутки украина
кредит круглосуточно
кредит на карту без отказа украина
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 01:59 ب.ظ
резинки для фитнесса
фитнес резинка купить каменское
купить резинки для тренировок
regbnm abnytc htpbyrb
фитнес резинки цена украина
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:51 ب.ظ
عالی، چه صفحه وب است! این وبسایت به ما اطلاعات مفیدی می دهد، آن را نگه دارید
بالا
جمعه 4 اسفند 1396 06:15 ق.ظ
من فکر می کنم این یکی از مهمترین اطلاعات برای من است.
و من خوشحالم خواندن مقاله شما. اما می خواهم
به نکات زیر توجه کنید: سبک وب سایت ایده آل است،
مقالات واقعا خوب است: D. شغل خوب، سلام
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:28 ب.ظ
این مقاله به کاربران اینترنت برای تنظیم صفحه وب جدید یا حتی یک وبلاگ کمک خواهد کرد
شروع به پایان دادن
جمعه 24 آذر 1396 05:09 ب.ظ
ما یک داماد داوطلب هستیم و یک طرح جدید با نام تجاری جدید باز میکنیم
در جامعه ما سایت شما با اطلاعات مفید برای کار به ما ارائه داد. شما یک چشمگیر را انجام داده اید
شغل و کل جامعه ما برای شما سپاسگزار خواهد بود.
دوشنبه 13 آذر 1396 06:04 ب.ظ
کالاهای مغناطیسی از شما، مرد. من تو را درک می کنم
قبل از آن چیزها و شما به سادگی فوق العاده عالی هستید. من واقعا
مانند چیزی که اینجا خریداری کرده اید، واقعا دوستش دارید و راه را از آن می گیرید
که تو آن را می گوئی شما آن را سرگرم کننده و شما همچنان به مراقبت از
آن را عاقل نگه دار نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از شما بخوانم این در واقع یک وب فوق العاده است
سایت.
دوشنبه 6 آذر 1396 09:59 ب.ظ
در این پر از زندگی فعالیت بسیار سخت است برای گوش دادن به اخبار در تلویزیون، بنابراین من فقط از وب جهان گستر استفاده می کنم
دلیل، و به دست آوردن آخرین اطلاعات.
جمعه 3 آذر 1396 06:35 ب.ظ
هی اونجا! این اولین نظر من در اینجا است، بنابراین فقط می خواستم فریاد بزنم و بگویم
شما واقعا از خواندن مقاله خود لذت می برید.

آیا می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن هایی که موضوعات مشابه را پوشش می دهند را توصیه کنید؟

متشکرم!
پنجشنبه 18 آبان 1396 05:07 ق.ظ
من به شدت تحت تاثیر مهارت های نوشتن شما و همچنین طرح بندی وبلاگ قرار گرفته ام.
آیا این موضوع پرداخت شده است یا خودتان آن را تغییر دادید؟
به هر حال نگهداری از نوشتن با کیفیت عالی، نادرست است که امروز یک وبلاگ خوب مانند این را مشاهده کنید.
یکشنبه 14 آبان 1396 01:10 ق.ظ
راه سرد! برخی از نکات بسیار معتبر! من قدردانی میکنم که این مقاله را بنویسید
به علاوه بقیه سایت بسیار خوب است.
شنبه 13 آبان 1396 11:04 ب.ظ
اعضای خانواده ام همیشه می گویند که من عادت دارم
زمان در اینجا در وب، اما من می دانم که من همیشه آشنایی با خواندن چنین محتوای خوب است.
جمعه 12 آبان 1396 09:21 ب.ظ
وقت آن است که برنامه هایی برای آینده بسازید و زمان خوشبختی است.
من این پست را خوانده ام و اگر بتوانم به شما برخی از چیزهای جالب یا مشاوره پیشنهاد می کنم.

شاید شما بتوانید مقالات بعدی را به این موضوع بنویسید
مقاله. من میخواهم مطالب بیشتری راجع به این موضوع بخوانم!
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:24 ب.ظ
سلام. من وبلاگ خود را با استفاده از msn پیدا کردم. این مقاله فوقالعاده خوب نوشته شده است.
من مطمئنم که آن را نشانه گذاری کرده و به خواندن بیشتر از آن بازگردانم
اطلاعات مفید شما. از پستتان ممنونم. من قطعا باز گشتم
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:32 ب.ظ
من مطمئن هستم که این پاراگراف تمام اینترنت را لمس کرده است
بازدید کنندگان، مقاله واقعا واقعا خوب خود را در ساخت
وب سایت جدید
چهارشنبه 10 آبان 1396 04:55 ب.ظ
من قبلا نمیتوانستم سایت شما را ترک کنم
نشان می دهد که من در واقع عاشق اطلاعات استاندارد شخصی که برای بازدید کنندگان شما فراهم می کند؟

آیا دوباره به طور پیوسته برای بررسی در پست های جدید می شود
سه شنبه 9 آبان 1396 05:53 ب.ظ
سلام، پست خنده دار یک موضوع در کنار وب سایت شما در اکسپلورر وب وجود دارد
این را چک کن اینترنت اکسپلورر هنوز سرپرست بازار است و بخش بزرگی از افراد دیگر نوشتن عالی خود را نادیده می گیرند
به دلیل این مشکل
سه شنبه 9 آبان 1396 05:22 ب.ظ
عالی ارسال، بسیار آموزنده است. من فکر می کنم که چرا متخصصان مخالف
از این بخش این را درک نمی کنند. شما باید ادامه دهید
نوشتن شما من مطمئن هستم، شما در حال حاضر پایگاه خوانندگان بزرگ!
سه شنبه 9 آبان 1396 04:30 ب.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری نیست اما فقط قرار دادن آن است
لینک وبلاگ شخصی دیگر در صفحه شما در محل مناسب و شخص دیگری خواهد بود
همچنین به نفع شماست.
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:12 ق.ظ
من نمی دانم اگر فقط من یا شاید هر کس دیگری با مشکلات مواجه شود
سایت شما. به نظر می رسد برخی از متن نوشته شده در محتوا شما در حال اجرا از روی صفحه نمایش است. آیا می توانم شخص دیگری لطفا نظر بدهم و اگر این اتفاق می افتد، می دانم
به آنها نیز؟ این ممکن است با مرورگر من مشکل داشته باشد، زیرا قبلا این اتفاق افتاده است.
با تشکر
یکشنبه 19 شهریور 1396 02:26 ق.ظ
چرا بینندگان هنوز در روزنامه های روزنامه ها در این دنیای تکنولوژیکی از آنها استفاده می کنند
همه چیز در وب ارائه شده است؟
یکشنبه 19 شهریور 1396 01:51 ق.ظ
این طراحی شرور است! شما قطعا می دانید که چگونه نگه داشتن
خواننده خوشحال است بین شوخ طبعی و فیلم های شما، من تقریبا منتقل شدم به شروع وبلاگ من
(خوب، تقریبا... هاها!) کار بزرگ. واقعا لذت بردم
آنچه شما باید گفته، و بیشتر از آن، چگونه آن را ارائه دادید.

بیش از حد سرد!
جمعه 17 شهریور 1396 02:51 ق.ظ
وای! این وبلاگ دقیقا مثل یک پیرمرد من است! این موضوع کاملا متفاوت است اما تقریبا همان طرح و طراحی صفحات است. انتخاب رنگ عالی!
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:13 ب.ظ
I just like the valuable info you supply to your articles.
I will bookmark your blog and check again right here regularly.
I am somewhat certain I'll be told many new stuff right right here!
Good luck for the next!
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:32 ب.ظ
I do trust all the concepts you've introduced on your post.
They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for starters.
May you please prolong them a little from next time?
Thank you for the post.
یکشنبه 18 تیر 1396 03:58 ب.ظ
Incredible quest there. What happened after?
Thanks!
جمعه 16 تیر 1396 07:03 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might as
well check things out. I like what I see so i am
just following you. Look forward to finding
out about your web page repeatedly.
دوشنبه 5 تیر 1396 12:50 ق.ظ
Good day very nice website!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
I'll bookmark your website and take the feeds additionally?

I'm glad to search out so many useful info right here within the submit,
we want develop extra techniques in this regard,
thanks for sharing. . . . . .
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:30 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی
مناسب در آغاز آیا واقعا حل و فصل خوب با من پس
از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما
قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای
while. من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در
مفروضات و شما ممکن است را خوب به پر همه کسانی معافیت.
در صورتی که شما در واقع که می توانید
انجام من می قطعا بود مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:52 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back
later. Cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


با سلام و خسته نباشید حضور شما دوستان محترم هدف از طراحی این وبلاگ برای شما دوستان کمک و آشنایی هر کدام از شما عزیزان با هنر و هنرمندان و نوابغ بزرگ کشورمونه که باید نام و یادشون برای همیشه در ذهن و خاطر هر ایرانی زنده باشه و باقی بمونه و ایرانیو هنرمند بودن در زمینه موسیقی سنتی اصیل و ... یعنی این!!! خوب امید دارم این اطلاعات ناچیزم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره .
متشکرم
09151635414 محمد هادی شکوفیان (بیرجند)

به امید سر بلندی و سر افرازی جامعه هنرمندان ...

مدیر وبلاگ : محمد هادی شکوفیان
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

تعبیر خواب آنلاین

فال حافظ