تبلیغات
آموزش نقاشی رنگ روغن - علم موسیقی قسمت سوم
آموزش نقاشی رنگ روغن
هنر رشد انسانیت است و پیشرفت ذهن (بیان اساس به شیوه مدرن)
دوشنبه 20 دی 1395 :: نویسنده : محمد هادی شکوفیان

تعریف ریتم (وزن)

موسیقی یك هنر شنیداری است و عمل شنوایی هم وابستگی زیادی به زمان دارد. شما فقط در حین اجرای زنده و یا پخش غیر زنده می‌توانید آهنگی را بشنوید. پس از پایان پخش یا اجرای زنده دیگر چیزی برای شنیدن وجود ندارد. ملاحظه می‌كنید چقدر زمان در موسیقی مهم است. می‌توان گفت ارزش اصلی در هنر موسیقی نظم موجود در آهنگ است و این نظم چیزی نیست مگر قدرت حفظ تقیسمات زمانی. به عبارتی هر قطعه موسیقی قبل از هر چیز احتیاج به یك افسار دارد تا به وسیله آن بتوان نظم آهنگ را حفظ و از پراكندگی نغمات جلوگیری كرد. در اصطلاح موسیقی این افسار و اهرم كنترلی ریتم یا وزن نام دارد. ریتم ممكن است با یك كسر میزان در ابتدای آهنگ مشخص شود مثل بسیاری ترانه‌ها، تصنیف‌ها، سرودها و قطعات ضربی. گاهی نیز مثل آوازهای ایرانی ریتم وجود دارد اما نمی‌توان با یك میزان مشخص آن را دسته‌بندی كرد. به عبارتی ریتم آوازهای ما حالتی آزاد دارد و در هر اجرا می‌تواند با تغییراتی قابل ملاحظه ارائه شود. برای همین نمی‌توانیم آوازهای ایرانی را با میزان‌بندی مشخصی آوانگاری كنیم. نقش ریتم در موسیقی به مانند یك ناظم دقیق و سختگیر است كه برای تك‌ تك نت‌های آهنگ، وقت قبلی تعیین می‌كند و نت‌های مختلف را مجبور می‌سازد در همان زمان تعیین شده و به اندازه سهمیه‌ای كه به آنها تعلق گرفته است نقش بازی كنند و به صدا درآیند. نكته دیگر درباره ریتم و میزان این است كه میزان‌های یك قطعه موسیقی همیشه ثابت و هم‌اندازه‌اند مگر اینكه نوع میزان عوض شود. اما ریتم آهنگ ممكن است از یك میزان تا میزان بعدی تغییرات اندكی بنماید. برای مثال به شكل (24) توجه كنید.

میزان‌بندی آهنگ از نوع دوضربی است. یعنی تمام میزان‌ها در دو ضرب اجرا می‌شوند. به عبارتی مدت زمان لازم برای همه میزان‌ها برابر است. حال اگر دقت كنیم می‌بینیم كه نوع تقسیمات زمانی در هیچ یك از میزان ها مثل هم نیست. به عبارتی ریتم میزان ها با هم تفاوت دارد اما در حالت كلی از حالت یا دو ضربی بودن آن خارج نمی‌شود. شاید واژه از ریتم افتادن را شنیده باشید. اكنون بهتر می‌توانید این اصطلاح را درك كنید. وقتی یك یا چند نت زودتر یا دیرتر از وقت قبلی خود صدا بدهند ـ یعنی نوازنده یا خواننده مربوطه این اشتباه را بكند ـ موسیقی از ریتم می‌افتد و باعث ناخشنودی شنونده می‌شود.

شکل 24: تغییرات ریتمیک در میزان ها 
شکل 24: تغییرات ریتمیک در میزان ها

میزان های ترکیبی

تاكنون صحبت از میزان‌های ساده دوضربی، سه‌ضربی و چهارضربی بود و چنان كه اشاره شد. هر ضرب یك میزان ساده فقط می‌تواند به 2، 4 و یا 8 قسمت مساوی تقسیم شود. همین نكته موجب تفاوت عمده میزان‌های ساده و تركیبی است. زیرا در میزان تركیبی هر ضرب فقط می‌تواند به 3، 6 و یا 12 قسمت مساوی تقسیم شود. برای تركیبی كردن میزان‌های ساده كافی است در مقابل هر ضرب یك نقطه قرار دهیم.

پرسش: آیا می‌توانید بگویید تفاوت دو نمونه میزان شكل (25) در چیست؟ مهم ترین وجه تمایز یك میزان ساده و یک میزان تركیبی، كشش زمانی ضرب‌هاست. یعنی در میزان ساده، هر ضرب به اندازه‌ی یك سیاه و در نوع تركیبی، هر ضرب به اندازه‌ی یك و نیم سیاه كشش زمانی دارد. اما مهم تر از آن كیفیت شنیداری میزان‌های تركیبی است كه تفاوت بسیار محسوسی با میزان‌های ساده دارد. شكل (26) نحوه‌ی تقسیمات میزان دوضربی ساده و شکل (27) تقسیمات دوضربی تركیبی را نشان می‌دهد.

شکل 25:تبدیل دوضربی ساده به نوع ترکیبی 
شکل 25:تبدیل دوضربی ساده به نوع ترکیبی 

شکل 26:تقسیمات دوضربی ساده 
شکل 26:تقسیمات دوضربی ساده 

شکل 27:تقسیمات دو ضربی ترکیبی 
شکل 27:تقسیمات دو ضربی ترکیبی 

شکل 28: نحوه تبدیل دوضربی به سه ضربی 
شکل 28: نحوه تبدیل دوضربی به سه ضربی 

شکل 29:تقسیمات سه ضربی ساده 
شکل 29:تقسیمات سه ضربی ساده 

شکل 30:تقسیمات سه ضربی ترکیبی 
شکل 30:تقسیمات سه ضربی ترکیبی 

شکل31:تقسیمات چهار ضربی ساده 
شکل31:تقسیمات چهار ضربی ساده 

شکل32:تقسیمات چهار ضربی ترکیبی 
شکل32:تقسیمات چهار ضربی ترکیبی

فواصل در موسیقی

 تعریف فاصله :"در موسیقی اختلاف زیر و بمی(زیرایی) یا نسبت تواتر میان دو صدا را فاصله گویند".تئوری موسیقی اثر مصطفی کمال پورتراب )

دو نت متوالی تشکیل فاصله متصل و دو نت غیر متوالی تشکیل فاصله منفصل می دهند. برای مثال ،  میان نت "دو" و "ر" ، فاصله متصل و میان نتهای "دو" و "می" فاصله منفصل است.

برای مشخص نمودن فاصله دو نت , کافیست از نت اول شروع به شمارش متوالی نتها کرده تا به نت دیگر برسیم. برای نمونه ، میخواهیم  فاصله بین دو نت  Do  و Fa  را  تعیین کنیم.  برای این کار از نت Do  شروع به شمارش کرده تا به نت Fa  برسیم.

1-Do      2-Re        3-Mi       4-Fa

میبینیم که فاصله میان نتهای Do و Fa   ، فاصله چهارم است.

نکته: فاصله همیشه از نت بم به نت زیر محاسبه میشود. (فاصله Do  تا Fa  ، چهارم و فاصله Fa   تا Do ، پنجم است.)

نکته: خود نت مبداء و مقصد نیز در محاسبه فاصله شمارش می شوند.

نکته: دیز و بمل و علائم تغییر دهنده دیگر، در تعیین عدد فاصله نتها تاثیری ندارند.(عدد  فاصله بین Do  تاFa برابرعدد  فاصله میان Do  و Fa#  است که هر دو مورد تشکیل فاصله چهارم می دهند.)

یک نمونه: دو نت Fa#  و Sol b  آنارمونیک هستند ولی فواصلی که با نتهای دیگر تشکیل می دهند برابر نیست .

Do  تا Fa#  = فاصله چهارم

Do  تا Sol b  = فاصله پنجم

 بنیه فواصل:

اگر نتهای موسیقی را از Do  نوشته و همه نتهای متوالی را ذکر کنیم تا دوباره به نت Do برسیم , فاصله نتهای حاصله  از نت Do بم ، چنین خواهد بود.

Do – Re – Mi – Fa- Sol – La – Si –Do

Do - Re = دوم بزرگ (یک پرده)

Do - M i= سوم  بزرگ (دو پرده)

Do - Fa  = چهارم درست (دو پرده و نیم)

Do - So l = پنچم درست (سه و نیم پرده)

Do - La =ششم بزرگ (چهار و نیم پرده)

Do – Si = هفتم بزرگ (پنج و نیم پرده)

Do – Do = هشتم درست (شش پرده)

 علائم تغییر دهنده :

دیز(#):

 هر نت را نیم پرده کروماتیک بالا می برد (زیر می کند)

بمل(b):

هر نت را نیم پرده کروماتیک پایین می آورد(بم می کند)

دوبل دیز(##):

هر نت را دو نیم پرده کروماتیک ، بالا می برد(زیر میکند)

دوبل بمل(bb):

هر نت را دو نیم پرده کروماتیک پایین می آورد(بم می کند)

بکار:

با قرار گرفتن قبل از هر نت علائم تغییر دهنده فوق را خنثی می کند.

 تاثیر علائم تغییر دهنده در فاصله:

  فاصله بین دو نت Do و Fa  را در نظر می گیریم. این دو نت فاصله چهارم دارند.  حالا نتFa  را نیم پرده کروماتیک بالا می بریم تا به نت Fa#  تبدیل شود ، فاصله نت دو تا نتFa#  هم چهارم است. ولی بنیه این دو فاصله با هم متفاوت است . اولی چهارم درست و دومی چهارم افزوده است.

 اگر فاصله دوم  یک پرده ای باشد بنیه آن بزرگ است.

اگر فاصله سوم دو پرده ای باشد ، بنیه آن بزرگ است.

اگر فاصله چهارم , دو و نیم پرده ای باشد ، بنیه آن درست است.

اگر فاصله پنجم ، سه و نیم پرده ای باشد, بنیه آن درست است.

اگر فاصله ششم , چهار و نیم پرده ای باشد, بنیه آن بزرگ است.

اگر فاصله هفتم ، پنج و نیم پرده ای باشد ، بنیه آن بزرگ است.

اگر فاصله هشتم ؛ شش پرده ای باشد، بنیه آن درست است.

اگر نت اول را نیم پرده کروماتیک بالا ببریم (زیر کنیم) ، فاصله به اندازه نیم پرده کروماتیک کوچکتر می شود.

اگر نت اول را نیم پرده کروماتیک پایین بیاوریم (بم کنیم) ، فاصله به اندازه نیم پرده کروماتیک بزرگتر می شود.

اگر نت آخر را نیم پرده کروماتیک بالا ببریم (زیر کنیم) ، فاصله به اندازه نیم پرده کروماتیک بزرگتر می شود.

اگر نت آخر را نیم پرده کروماتیک پایین بیاوریم  (بم کنیم) ، فاصله به اندازه نیم پرده کروماتیک کوچکتر می شود.

اگر فاصله بزرگ , نیم پرده کروماتیک بزرگتر شود تبدیل به  فاصله افزوده می شود.

اگر فاصله بزرگ , نیم پرده کروماتیک کوچکتر شود تبدیل به فاصله کوچک می شود.

اگر فاصله کوچک , نیم پرده کروماتیک کوچکتر شود، تبدیل به فاصله کاسته می شود

اگر فاصله کوچک , نیم پرده کروماتیک بزرگتر شود، تبدیل به فاصله بزرگ می شود

اگر فاصله درست, نیم پرده کروماتیک بزرگتر شود تبدیل به فاصله افزوده می شود.

اگر فاصله درست، نیم پرده کروماتیک کوچکتر شود ، تبدیل به فاصله کاسته می شود.

 مثال: می خواهیم فاصله بین   نت Re   تا  Fa  بمل را محاسبه کنیم.

ابتدا ، علامت بمل نت Fa  را در نظر نمی گیریم و فاصله نت Re  تا  Fa  را محاسبه می کنیم.

فاصله Re  تا Fa  ، فاصله سوم است که یک و نیم پرده ای است. اگر این فاصله دو پرده ای بود ، بنیه فاصله بزرگ بود ولی حالا یک و نیم پرده است پس فاصله کوچک است.

فاصله  Re تا Fa   سوم کوچک است . حالا علامت بمل نت Fa  را تاثیر می دهیم که باعث کوچکتر شدن فاصله می شود پس فاصله میان Re  تا Fa بمل ، سوم کاسته است.

ریتم و هارمونی - قسمت اول

در موسیقی "ریتم هارمونی" به میزان یا نرخی گفته می شود که آکوردها - یا همان هارمونی هر قسمت - در طول اجرای قطعه دستخوش تغییر می شوند. به بیان دیگر اگر بتوانیم رفتار تغییرات هارمونی را در یک قطعه تشخیص داده آنرا ترسیم کنیم در نهایت به شکلی می رسیم که از آن می توان ریتم هارمونی را استخراج کرد. 
در یک قطعه موسیقی تنال، ملودی و هارمونی بصورت ذاتی تمایل به حرکت حول و حوش تنالیته دارند، میزان دوری و نزدیکی از تنالیته در واحد زمان ویژگی ای در موسیقی پدیدار میکند که "ریتم هارمونی" نامیده می شود. (همانند تغییرات کشش نتها که ریتم را بوجود می آورد.) 
برخلاف ریتم - به معنای نحوه تغییر کشش نتها - ، هارمونی و یا ملودی که اغلب در تجزیه تحلیل قطعات موسیقی مورد توجه موسیقیدانان قرار می گیرد، "ریتم هارمونی" جز در موارد خاص تحلیل نمی شود. بعنوان یک نتیجه از این بررسی ها می توان به تفاوت "ریتم هارمونی" در موسیقی کلاسیک و باروک اشاره داشت. "ریتم هارمونی" در موسیقی کلاسیک بیش از باروک است، با وجود آنکه هارمونی موسیقی کلاسیک به مراتب ساده تر از هارمونی موسیقی باروک است. 
با کمی دقت می توان دریافت که "ریتم هارمونی" می تواند نشان دهنده میزان فعالیت یا پردازشهایی باشد که مغز با شنیدن موسیقی، برای درک آن باید انجام دهد. حتی اگر در بافت موسیقی آکوردهای ساده وجود داشته باشد تغییرات سریع آن می تواند مغز را به پردازش بیشتری وا دارد. 
تاثیر "ریتم هارمونی" در موسیقی
شاید برای شما جالب و حتی تعجب آور باشد اگر بدانید که "ریتم هارمونی" می تواند موسیقی ای را که ما می شنویم دستخوش تغییرات شدیدی نماید. آزمایشهای فیزیکی انجام داده شده نشان می دهد سرعت اجرای نتها و تداخل امواج حاصله از آنها با یکدیگر و هارموینک های خودشان، می تواند در نحوه شنیدن موسیقی تغییرات زیادی ایجاد کند. 
ریتم به معنای رفتار تغییر کشش نتها در واحد زمان با هارمونی ارتباط تنگا تنگی دارند. بعنوان مثال اگر شما با تمپوی بسیار پایین بصورت متناوب نتهای دو، می و سل را اجرا کنید هیچ احساس خاصی از وجود هارمونی در آن نخواهید کرد. اما اگر همین تمپو را بتدریج بالا ببرید بطور قطع آکورد دو ماژور را خواهید شنید.
رابطه برعکس هم وجود دارد تغییرات هارمونی می تواند روی ملودی ای که ذهن شما از موسیقی استخراج می کند تاثیر بگذارد. 
یک آزمایش جالب
ارتباط ریتم و هارمونی به مواردی که در بالا گفتیم محدود نمی شود و بسیار پیچیده تر از آن است که فکرش را می توان کرد. یکی از آن موارد، تاثیر سرعت اجرای یک نت بر صدای حاصل از آن است. نت ثابتی در نظر بگیرد و با الگویی مانند "یک نت چنگ + دو نت دولا چنگ + دو نت چنگ + دو دولا چنگ + یک چنگ" آنرا با سرعت بالا روی پیانو اجرا کنید. اگر گوش دقیقی داشته باشید بوضوح مشاهده می کنید که بجای صدای یک نت، فاصله پنجم آنرا می شنوید! 
خصوصیات فیزیکی و آکوستیکی ساز از یک طرف و نیز الگوی نواختن نت ها از طرف دیگر مشخص می کند که در سرعت های بالای اجرا، کدام نت علاوه بر نت اصلی شنیده خواهد شد. شکل زیر تعدادی از الگوهای اجرایی را با فاصله ای که در نهایت شما می شنوید را نمایش می دهد : 
 
لازم به ذکر است الگوهای ریتمیک دیگری نیز وجود دارند که توسط آنها می توان با استفاده از یک نت دیگر فاصله ها را ایجاد کرد. موضوع حتی می تواند فراتر از این نیز کشانده شود، شما می توانید - حداقل از لحاظ تئوری - با استفاده از الگوهای خاص ریتمیک و تنها یک نت موسیقی، آکوردهای متفاوتی را تولید کنید. از این نکته می توان به این نتیجه جالب رسید که هر آکورد ذاتآ در درون خود یک الگوی نهفته ریتمیک دارد. 
بسیاری از کارشناسان فیزیک موسیقی معتقد هستند آن دسته از موسیقی هایی که در آنها هارمونی، تغییرات آن و ریتم، رابط های خاصی با یکدیگر دارند می توانند بمراتب دلنشین تر از آنهایی باشند که در آنها المانهای نامبرده رابطه مشخصی ندارند. در نوشته آتی به بررسی فرمول های فیزیکی مربوط به ارتباط ریتم و هارمونی خواهیم پرداخت. 
فواصل در موسیقی
در موسیقی به فضای میان دو نتی كه با یکدیگر مقایسه می شنود، فاصله بین آنها گفته می شود. ممکن است این دو نت یا باهم نواخته شوند (بصورت آكورد) و یا بطور متوالی (بصورت ملودی) به دنبال هم. 
- در گام دو ماژور فاصله میان نتهای "دو" تا "ر بمل" یعنی از C تا Db را دوم كوچك میگویند كه معادل نیم پرده است. حالا اگر پایه گام شما مثلآ "سل" باشد، فاصله G تا Ab بازهم معادل دوم كوچك است. 
- فاصله بین نت "دو" تا نت "ر" یعنی از C تا D را فاصله دوم بزرگ می گویند كه معادل یك پرده كامل است. حالا اگر همین فاصه را از گام Eb ماژور كه در Jazz زیاد هم بكار برده می شود بخواهیم اجرا کنیم، فاصله دوم بزرگ چیزی نیست جز فاصله میان Eb و F (نت "فا"). 
- در همان گام دوماژور فاصله میان نت "دو" و بمل شده نت "می" یعنی C تا Eb را سوم كوچك می گوییم كه صدای كاملا" آشنایی دارد و از مشخص های اصلی یک آكورد مینور است. فاصله سوم كوچك از یكی از دو مهمترین فاصله ها در موسیقی است كه شامل یك ونیم پرده است. 
- فاصله میان "دو" و "می" در گام دو ماژور یعنی C تا E بنام سوم بزرگ است كه شامل دو پرده كامل است. این فاصله هم در ساختن آكوردها بسیار مهم است. نكته کاربردی آن که گوش یک موزیسین خوب باید بتواند به راحتی فاصله های سوم كوچك و بزرگ را از هم تشخیص بدهد، که این مهم جز با تمرین بدست نمی آید. 
- فاصله بعدی در گام دو ماژور فاصله چهارم درست (یا Perfect) است یعنی بین C و F. عمومآ گیتاریست هایی که آكوردهای Suspended مانند sus4 استفاده كرده باشند این فاصله را بخوبی می شناسند. همین فاصله در گام لا ماژور تبدیل به فاصله بین A تا D كه معادل دو و نیم پرده است، می شود. 

 
- فاصله مهم بعدی در گام دو ماژور فاصله ای معراف به tritone است كه بعدها خواهیم دید که چگونه این فاصله میتواند جایگزین آكورد درجه پنجم گام شود. این فاصله در واقع افزوده شده چهارم درست است یعنی معادل سه پرده کامل. در گام دو ماژور اگر فاصله چهارم درست (‍C-F) را نیم پرده اضافه كنید به tritone كه به آن چهارم افزوده یا augmented 4th هم گفته می شود خواهید رسید. فراموش نکنید که این این فاصله را میتوان به دو فاصله کوچك یك و نیم پرده ای نیز تعبیر کرد. 
- فاصله پنجم كه از همه معروف تراست، در گام دو ماژور از "دو" تا "سل" یا در گام می ماژور از "می" تا "سی" و الی آخر مشخص می شود. این فاصله كه معادل سه و نیم پرده است را می توان جمع یك فاصله سوم بزرگ با یك سوم كوچك دانست. در یک گام معتدل (گامی كه همه نیم پرده ها مساوی هستند) اگه از این فاصله نیم پرده كم كنیم به همون فاصله قبلی یعنی tritone خواهیم رسید. که به آن diminished 5th گفته میشود. 
- فاصله پنجم افزوده هم خیلی كاربرد دارد كافی نیم پرده فاصله پنجم درست را بالا ببریم تا به augmented 5th برسیم، یعنی از ‍C تا G#. 
- فاصله بعدی ششم بزرگ است یعنی از "دو" تا لا "یا" در گام "لا" بمل ماژور از Ab تا F، این فاصله معادل نه عدد نیم پرده است. از این فاصله اگه نیم پرده كم كنیم به minor 6th یا ششم كوچك می رسیم كه در موسیقی از آن زیاد استفاده می شود. همینطور اگه نیم پرده به آن اضافه كنیم به ششم افزوده یا augmented 6th خواهیم رسید. 
- فاصله بعدی هفتم بزرگ است که از یازده نیم پرده تشكیل شده و بعنوان مثال از "دو" تا "سی" یا در گام سی بمل ماژور از Bb تا A است. می توان آنرا تركیب دو فاصله سوم بزرگ و یك سوم كوچك هم دانست. مشخصه اصلی یک آکورد پر کاربرد CMaj همین فاصله است. 
- فاصله متداول دیگر در موسیقی Jazz هفتم كوچك است. یعنی در گام دو ماژور فاصله "دو" تا "سی" را نیم پرده پایین بیاریم، به "دو" تا "سی" بمل برسیم به یك فاصله هفتم كوچك رسیده ایم. .ویا در گام می بمل ماژور به Eb تا Db میرسیم. این فاصله از یازده نیم پرده تشكیل میشود. 
- فاصله بعدی همون اكتاو یا هشتم است که معادل فاصله یك نت با نت یك اكتاو بالاتر خود است.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 30 شهریور 1397 04:13 ب.ظ
Its like you learn my mind! You seem to grasp so much approximately this, like you wrote the
ebook in it or something. I feel that you just could do with some
percent to drive the message home a little bit, but other than that, that is magnificent blog.
A great read. I'll certainly be back.
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:35 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to
“return the favor”.I'm trying to find things to improve my website!I suppose its ok to
use a few of your ideas!!
شنبه 14 مرداد 1396 03:06 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i
read this post i thought i could also create comment due to this brilliant
piece of writing.
دوشنبه 12 تیر 1396 11:23 ق.ظ
These are actually great ideas in on the topic of blogging.
You have touched some good points here. Any way keep up wrinting.
پنجشنبه 8 تیر 1396 09:47 ق.ظ
These are actually wonderful ideas in concerning blogging.
You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:28 ب.ظ
This is a topic that's close to my heart... Take care!
Exactly where are your contact details though?
جمعه 25 فروردین 1396 10:25 ق.ظ
Hi, constantly i used to check website posts here early
in the daylight, because i love to learn more and more.
پنجشنبه 17 فروردین 1396 05:27 ب.ظ
Valuable information. Lucky me I found your website accidentally, and I am surprised
why this twist of fate did not came about in advance!
I bookmarked it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


با سلام و خسته نباشید حضور شما دوستان محترم هدف از طراحی این وبلاگ برای شما دوستان کمک و آشنایی هر کدام از شما عزیزان با هنر و هنرمندان و نوابغ بزرگ کشورمونه که باید نام و یادشون برای همیشه در ذهن و خاطر هر ایرانی زنده باشه و باقی بمونه و ایرانیو هنرمند بودن در زمینه موسیقی سنتی اصیل و ... یعنی این!!! خوب امید دارم این اطلاعات ناچیزم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره .
متشکرم
09151635414 محمد هادی شکوفیان (بیرجند)

به امید سر بلندی و سر افرازی جامعه هنرمندان ...

مدیر وبلاگ : محمد هادی شکوفیان
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

تعبیر خواب آنلاین

فال حافظ